1967

 

Ziabicki A.,  ,,Przybliżona Teoria Nieizotermicznej Krystalizacji Polimerow'', Polimery 1967, 12, 405-410

Wasiak A., ,,Wpływ pierwotnej struktury, przszłości termicznej i pigmentow na krystalizacje polikaproamidu w warunkach formowania włókien'', Polimery 1967, 12, 415

Ziabicki A., Wasiak A., ,,Surface Tension Corrections In Density Measurements Using Density Gradient Columns Kolloid  Z.'' 1967, 215, 158-161

Ziabicki A.,  ,,Applicability Of Light Transmission Technique To The Examination Of Crystalline Polymers' Texture Kolloid Z.'' 1967, 219, 2-12

Ziabicki A., ,,Physical Fundamentals Of Fiber Spinning Processes, In: Man-Made Fibers. Science And Technology, Vol. 1'' , (H. Mark, S. Atlas, E. Cernia, Eds) Interscience, New York, 1967, Pp. 13-94

Ziabicki A., ,,Principles Of Melt-Spinning In: Man-Made Fibers. Science And Technology, Vol. 1'' , (H. Mark, S. Atlas, E. Cernia, Eds) Interscience, New York, 1967, Pp.169-236

Ziabicki A., ,, Physical Fundamentals Of Fiber Spinning Man-Made Fibers.'',  Sci. & Technology (Mark-Atlas-Cernia, Eds.), Interscience, New York 1967; Tokyo '70 1967, V. 1, Pp. 13-94

Ziabicki A., ,,Principles Of Melt Spinning Man-Made Fibers.'' Sci. & Technol. (Mark-Atlas-Cernia, Eds.), Interscience, New York 1967; Tokyo 1970, V. 1, Pp. 169-236

 

 

1968

 

Zahorski S., ,, A Simple Model Of Non-Simple Elastic Media. Application To High-Polymer Networks'',  Arch. Mech. 1968, 20, 1

Ziabicki A., Takserman-Krozer R., ,, A General Dynamic Theory Of Polymer''  Networks Prace Ippt (Preprint Cz. I. I Ii. Do J.Polymer Sci. 1969,1970) 1968, 30

Ziabicki A. Generalized,  ,,Theory Of Nucleation Kinetics. I. General Formulations'', J.Chem.Phys. 1968, 48, 4368-4374

Ziabicki A. Generalized, ,,Theory Of Nucleation Kinetics. II. Athermal Nucleation Involving Spherical Clusters'',  J.Chem.Phys. 1968, 48, 4374-4380

Zahorski S.,  ,,Kinematics And Statics Of Small Superposed Deformations.'', Prace Ippt 1968, 8

Zahorski S., Lockett J., ,,On Fluids With Convected Elasticity Reports'', Natl. Phys. Lab., Div. Num. Appl. Math. 1968, Ma 71

 

 

1969

 

Zahorski S.,  ,,Wpływ własności sprężystych na niestateczność cieczy'',  Prace IPPT 1969, 1

Ziabicki A., ,, The Theory Of Molecular Orientation In Polymer Systems'',  Prace IPPT (Preprint Do Sen-I Gakkaishi 1970) 1969, 10

Ziabicki A., ,,The Role Of Phase And Structural Transitions In Fiber Spinning Processes'',  Prace IPPT (Preprint Do Sen-I Gakkaishi 1970) 1969, 13

Ziabicki A., ,,A General Dynamic Theory Of Macromolecular Networks.'',  III. Prace Ippt 1969, 18

Klonowski W., Ziabicki A., ,, Termodynamika statystyczna sieci odwracalnych w roztworach polimerów'', Prace IPPT 1969, 19

Zahorski S., ,, Instability Depending On Elastic Properties Of Fluids In Plane Steady Shearing Flows'',  Arch. Mech. 1969, 21, 145

Zahorski S., ,,Role Of Elasticity Stratification In Two-Layer Flows Down An Inclined Plane'',  Arch. Mech. 1969, 21, 571

Zahorski S.,  ,,Dyfuzja własności lepko-sprężystych w zagadnieniu statecznosci przepływu'',  Prace IPPT 1969, 25

Zahorski S., ,,Contribution Of Instability Problems For Viscoelastic Fluids Flowing Down An Inclined Plane'', Bull. Acad. Polon. Sci., Serie Sci. Tech. 1969, 27, 315

Ziabicki A., Takserman-Krozer R.,  ,,General Dynamic Theory Of Macromolecular Networks. I. Definitions And Classification'',  J.Polymer Sci., Ser.A 1969, 7, 2005-2018

Zahorski S., ,,Ciecze nienewtonowskie w świetle mechaniki kontinuum'', Mech. Teoret. I Stos. 1969, 7, 385

 

 

1970

 

Zahorski S.,  ,,Wlijanije Wiazkouprugich Swoistw Zidkostiej Na Nieustoicziwost' Niekotorych Sdwigowych Tieczenij'',  V Simp. Po Rieologii Moskwa 1970

Ziabicki A., ,,Fizyka procesów formowania włókien'',  Wnt, Warszawa 1970 (Str. 306)

Ziabicki A.,  ,,Ogolna dynamiczna teoria sieci wielkoczasteczkowych.'',  IV. Prace IPPT 1970, #13

Wasiak A., ,,Wpływ warunków formowania i orientacji na stopień krystaliczności włókien'', Prace IPPT 1970, #40

Zahorski S.,  ,,On The Instability Of Some Flows Of Fluids With Continuously Variable Viscoelastic Properties.'', Bull. Acad. Polon. Sci., Serie Sci. Tech. 1970, 18, 323

Zahorski S., ,,Effect Of Diffusion Of Viscoelastic Properties On Instability Of Plane, Free-Surface Flows'', Arch. Mech. 1970, 22, 213

Ziabicki A.,  ,,The Role Of Phase And Structural Transitions In Fiber Spinning'',  Sen-I Gakkaishi 1970, 26, 156

Takserman-Krozer R., Ziabicki A., ,,General Dynamic Theory Of Macromolecular Networks. II. Dynamics Of Network Deformation'',  J.Polymer Sci., Ser.A 1970, 8, 321-332

Zahorski S.,  ,,O profilach prędkości przy laminarnych przepływach polimerów'', Mech. Teoret. I Stos. 1970, 8, 479